Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Downloads and viewsExport
Year Downloads Queries
2010 42,0 31
2011 119,0 48
2012 114,5 42
2013 113,5 77
2014 97,0 148
2015 74,0 103
2016 19,0 9
579,0 458
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 181,5 31,37
Portugal Portugal 181,0 31,29
Brazil Brazil 93,0 16,08
Germany Germany 31,0 5,36
China China 16,5 2,85
United Kingdom United Kingdom 10,5 1,82
Mozambique Mozambique 9,0 1,56
N/A N/A 9,0 1,56
France France 8,5 1,47
Cape Verde Cape Verde 6,0 1,04
Russian Federation Russian Federation 5,0 0,86
Sweden Sweden 4,5 0,78
Angola Angola 3,5 0,61
Italy Italy 2,0 0,35
Senegal Senegal 2,0 0,35
Thailand Thailand 1,5 0,26
Argentina Argentina 1,5 0,26
Japan Japan 1,0 0,17
Spain Spain 1,0 0,17
Switzerland Switzerland 1,0 0,17
Turkey Turkey 1,0 0,17
Belgium Belgium 1,0 0,17
Poland Poland 1,0 0,17
Korea, Republic of Korea, Republic of 1,0 0,17
India India 1,0 0,17
Dominican Republic Dominican Republic 1,0 0,17
Europe Europe 1,0 0,17
Netherlands Netherlands 0,5 0,09
Mexico Mexico 0,5 0,09
Indonesia Indonesia 0,5 0,09
Venezuela Venezuela 0,5 0,09
Paraguay Paraguay 0,5 0,09
578,5 100,00
Views by countryExport
Origin Queries Perc.(%)
United States United States 163 35,67
Portugal Portugal 163 35,67
Brazil Brazil 45 9,85
Russian Federation Russian Federation 18 3,94
United Kingdom United Kingdom 13 2,84
China China 12 2,63
France France 9 1,97
N/A N/A 8 1,75
Netherlands Netherlands 4 0,88
Poland Poland 4 0,88
Mozambique Mozambique 3 0,66
Cape Verde Cape Verde 2 0,44
Turkey Turkey 2 0,44
Estonia Estonia 1 0,22
Italy Italy 1 0,22
Angola Angola 1 0,22
Hungary Hungary 1 0,22
Belgium Belgium 1 0,22
Argentina Argentina 1 0,22
Romania Romania 1 0,22
Denmark Denmark 1 0,22
Satellite Provider Satellite Provider 1 0,22
Uruguay Uruguay 1 0,22
United Arab Emirates United Arab Emirates 1 0,22
457 100,00