Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Downloads and viewsExport
Year Downloads Queries
2011 419,0 171
2012 370,0 161
2013 561,0 194
2014 621,0 234
2015 503,0 176
2016 131,0 35
2.605,0 971
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
Brazil Brazil 1.113,0 42,73
Portugal Portugal 684,0 26,26
United States United States 494,0 18,96
N/A N/A 81,0 3,11
China China 49,0 1,88
Japan Japan 41,0 1,57
Angola Angola 29,0 1,11
Mozambique Mozambique 23,0 0,88
Russian Federation Russian Federation 17,0 0,65
Romania Romania 13,0 0,50
Europe Europe 7,0 0,27
Germany Germany 6,0 0,23
Ukraine Ukraine 5,0 0,19
Peru Peru 5,0 0,19
Spain Spain 5,0 0,19
Saudi Arabia Saudi Arabia 3,0 0,12
United Kingdom United Kingdom 3,0 0,12
France France 3,0 0,12
Turkey Turkey 3,0 0,12
Belgium Belgium 3,0 0,12
Poland Poland 3,0 0,12
Korea, Republic of Korea, Republic of 2,0 0,08
Norway Norway 2,0 0,08
India India 1,0 0,04
Bulgaria Bulgaria 1,0 0,04
Taiwan Taiwan 1,0 0,04
Bolivia Bolivia 1,0 0,04
Mexico Mexico 1,0 0,04
Satellite Provider Satellite Provider 1,0 0,04
Ireland Ireland 1,0 0,04
Cape Verde Cape Verde 1,0 0,04
Argentina Argentina 1,0 0,04
Colombia Colombia 1,0 0,04
Italy Italy 1,0 0,04
2.605,0 100,00
Views by countryExport
Origin Queries Perc.(%)
Brazil Brazil 445 45,78
United States United States 214 22,02
Portugal Portugal 190 19,55
N/A N/A 23 2,37
Russian Federation Russian Federation 21 2,16
China China 18 1,85
Netherlands Netherlands 12 1,23
United Kingdom United Kingdom 10 1,03
France France 10 1,03
Poland Poland 4 0,41
Japan Japan 4 0,41
Germany Germany 4 0,41
Ukraine Ukraine 3 0,31
Romania Romania 2 0,21
Spain Spain 2 0,21
Mozambique Mozambique 2 0,21
Turkey Turkey 1 0,10
Taiwan Taiwan 1 0,10
Mexico Mexico 1 0,10
Korea, Republic of Korea, Republic of 1 0,10
India India 1 0,10
Bulgaria Bulgaria 1 0,10
Switzerland Switzerland 1 0,10
Angola Angola 1 0,10
972 100,00