Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Downloads and viewsExport
Year Downloads Queries
2012 77,0 43
2013 116,0 73
2014 234,0 174
2015 255,0 172
2016 71,0 10
753,0 472
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 307,0 40,77
Portugal Portugal 61,0 8,10
Philippines Philippines 57,0 7,57
Russian Federation Russian Federation 52,0 6,91
China China 51,0 6,77
India India 19,0 2,52
South Africa South Africa 17,0 2,26
Turkey Turkey 13,0 1,73
United Kingdom United Kingdom 13,0 1,73
Germany Germany 11,0 1,46
Greece Greece 11,0 1,46
Australia Australia 10,0 1,33
Poland Poland 9,0 1,20
Ukraine Ukraine 8,0 1,06
France France 7,0 0,93
Italy Italy 7,0 0,93
Malaysia Malaysia 6,0 0,80
Nigeria Nigeria 6,0 0,80
N/A N/A 6,0 0,80
Morocco Morocco 5,0 0,66
United Arab Emirates United Arab Emirates 5,0 0,66
Japan Japan 5,0 0,66
Netherlands Netherlands 4,0 0,53
Canada Canada 4,0 0,53
Brazil Brazil 4,0 0,53
Romania Romania 4,0 0,53
Thailand Thailand 3,0 0,40
Ethiopia Ethiopia 3,0 0,40
Albania Albania 2,0 0,27
Mauritius Mauritius 2,0 0,27
Kenya Kenya 2,0 0,27
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 2,0 0,27
Belgium Belgium 2,0 0,27
Namibia Namibia 2,0 0,27
Europe Europe 2,0 0,27
Serbia Serbia 2,0 0,27
Czech Republic Czech Republic 2,0 0,27
Saudi Arabia Saudi Arabia 2,0 0,27
Nepal Nepal 2,0 0,27
Slovakia Slovakia 1,0 0,13
Colombia Colombia 1,0 0,13
Algeria Algeria 1,0 0,13
Maldives Maldives 1,0 0,13
Zimbabwe Zimbabwe 1,0 0,13
Taiwan Taiwan 1,0 0,13
Denmark Denmark 1,0 0,13
Indonesia Indonesia 1,0 0,13
Hong Kong Hong Kong 1,0 0,13
Mexico Mexico 1,0 0,13
New Zealand New Zealand 1,0 0,13
Switzerland Switzerland 1,0 0,13
Mozambique Mozambique 1,0 0,13
Myanmar Myanmar 1,0 0,13
Zambia Zambia 1,0 0,13
Panama Panama 1,0 0,13
Israel Israel 1,0 0,13
Finland Finland 1,0 0,13
Korea, Republic of Korea, Republic of 1,0 0,13
Bangladesh Bangladesh 1,0 0,13
Pakistan Pakistan 1,0 0,13
Sweden Sweden 1,0 0,13
Peru Peru 1,0 0,13
753,0 100,00
Views by countryExport
Origin Queries Perc.(%)
United States United States 261 55,65
Portugal Portugal 69 14,71
China China 37 7,89
Germany Germany 35 7,46
Russian Federation Russian Federation 19 4,05
N/A N/A 15 3,20
France France 8 1,71
Japan Japan 5 1,07
Poland Poland 4 0,85
Brazil Brazil 4 0,85
Netherlands Netherlands 3 0,64
United Kingdom United Kingdom 3 0,64
Italy Italy 2 0,43
Latvia Latvia 1 0,21
Turkey Turkey 1 0,21
Ukraine Ukraine 1 0,21
Hong Kong Hong Kong 1 0,21
469 100,00