Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Downloads and viewsExport
Year Downloads Queries
2012 151,0 58
2013 246,0 118
2014 297,0 162
2015 295,0 161
2016 88,0 12
1.077,0 511
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 429,0 39,87
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 77,0 7,16
United Kingdom United Kingdom 72,0 6,69
Portugal Portugal 55,0 5,11
China China 47,0 4,37
Russian Federation Russian Federation 37,0 3,44
India India 31,0 2,88
Italy Italy 29,0 2,70
N/A N/A 25,0 2,32
Poland Poland 22,0 2,04
Turkey Turkey 17,0 1,58
Indonesia Indonesia 17,0 1,58
Canada Canada 16,0 1,49
Belgium Belgium 16,0 1,49
Japan Japan 15,0 1,39
Spain Spain 11,0 1,02
Germany Germany 10,0 0,93
Brazil Brazil 9,0 0,84
Estonia Estonia 9,0 0,84
Philippines Philippines 9,0 0,84
Australia Australia 9,0 0,84
Romania Romania 8,0 0,74
Netherlands Netherlands 8,0 0,74
Taiwan Taiwan 8,0 0,74
Ireland Ireland 7,0 0,65
Singapore Singapore 6,0 0,56
South Africa South Africa 6,0 0,56
France France 5,0 0,46
Malaysia Malaysia 4,0 0,37
Korea, Republic of Korea, Republic of 4,0 0,37
Ukraine Ukraine 4,0 0,37
New Zealand New Zealand 4,0 0,37
Hong Kong Hong Kong 3,0 0,28
Thailand Thailand 3,0 0,28
Armenia Armenia 3,0 0,28
Timor-Leste Timor-Leste 3,0 0,28
Israel Israel 2,0 0,19
Croatia Croatia 2,0 0,19
Greece Greece 2,0 0,19
Hungary Hungary 2,0 0,19
Palestinian Territory Palestinian Territory 2,0 0,19
Lithuania Lithuania 2,0 0,19
Pakistan Pakistan 2,0 0,19
Algeria Algeria 2,0 0,19
Slovakia Slovakia 2,0 0,19
Czech Republic Czech Republic 2,0 0,19
Slovenia Slovenia 2,0 0,19
Georgia Georgia 2,0 0,19
Bangladesh Bangladesh 1,0 0,09
Mongolia Mongolia 1,0 0,09
Iraq Iraq 1,0 0,09
Morocco Morocco 1,0 0,09
Denmark Denmark 1,0 0,09
Europe Europe 1,0 0,09
Serbia Serbia 1,0 0,09
Yemen Yemen 1,0 0,09
Panama Panama 1,0 0,09
Saudi Arabia Saudi Arabia 1,0 0,09
Lebanon Lebanon 1,0 0,09
Switzerland Switzerland 1,0 0,09
Anonymous Proxy Anonymous Proxy 1,0 0,09
Vietnam Vietnam 1,0 0,09
1.076,0 100,00
Views by countryExport
Origin Queries Perc.(%)
United States United States 282 55,29
Portugal Portugal 53 10,39
China China 53 10,39
Russian Federation Russian Federation 22 4,31
N/A N/A 14 2,75
Germany Germany 9 1,76
United Kingdom United Kingdom 9 1,76
Brazil Brazil 8 1,57
Poland Poland 6 1,18
Netherlands Netherlands 6 1,18
France France 5 0,98
Slovenia Slovenia 5 0,98
Belgium Belgium 4 0,78
Australia Australia 3 0,59
Italy Italy 3 0,59
New Zealand New Zealand 2 0,39
Denmark Denmark 2 0,39
Japan Japan 2 0,39
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 2 0,39
Latvia Latvia 1 0,20
Estonia Estonia 1 0,20
Spain Spain 1 0,20
Cape Verde Cape Verde 1 0,20
Switzerland Switzerland 1 0,20
Canada Canada 1 0,20
Hungary Hungary 1 0,20
Taiwan Taiwan 1 0,20
Korea, Republic of Korea, Republic of 1 0,20
Lithuania Lithuania 1 0,20
Bangladesh Bangladesh 1 0,20
Pakistan Pakistan 1 0,20
Romania Romania 1 0,20
Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire 1 0,20
Austria Austria 1 0,20
Ghana Ghana 1 0,20
Greece Greece 1 0,20
Israel Israel 1 0,20
Guatemala Guatemala 1 0,20
United Arab Emirates United Arab Emirates 1 0,20
510 100,00