Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Downloads and viewsExport
Year Downloads Queries
2010 42,6 83
2011 138,5 862
2012 146,5 1.630
2013 146,1 1.232
2014 110,5 1.507
2015 76,5 903
2016 7,4 117
668,1 6.334
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 246,8 36,92
Portugal Portugal 200,8 30,03
Brazil Brazil 101,0 15,11
China China 40,6 6,07
N/A N/A 15,4 2,30
United Kingdom United Kingdom 7,2 1,07
Angola Angola 6,3 0,94
Russian Federation Russian Federation 5,2 0,78
Germany Germany 3,2 0,48
Mozambique Mozambique 3,1 0,46
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 3,1 0,46
Turkey Turkey 2,8 0,42
Europe Europe 2,6 0,40
Ukraine Ukraine 2,3 0,34
Malaysia Malaysia 2,1 0,31
Pakistan Pakistan 1,7 0,26
Indonesia Indonesia 1,5 0,22
Romania Romania 1,5 0,22
Japan Japan 1,4 0,20
Philippines Philippines 1,2 0,18
India India 1,2 0,18
Czech Republic Czech Republic 1,1 0,17
Netherlands Netherlands 1,1 0,17
Taiwan Taiwan 1,1 0,16
Korea, Republic of Korea, Republic of 1,0 0,15
Canada Canada 0,9 0,13
Cape Verde Cape Verde 0,8 0,12
France France 0,7 0,11
Nigeria Nigeria 0,6 0,09
Israel Israel 0,6 0,09
Colombia Colombia 0,5 0,08
Peru Peru 0,5 0,08
Hong Kong Hong Kong 0,5 0,07
Italy Italy 0,5 0,07
Spain Spain 0,5 0,07
Switzerland Switzerland 0,4 0,06
Australia Australia 0,4 0,06
Ghana Ghana 0,4 0,06
Poland Poland 0,4 0,06
Egypt Egypt 0,3 0,04
South Africa South Africa 0,3 0,04
Belgium Belgium 0,3 0,04
Tunisia Tunisia 0,3 0,04
Austria Austria 0,3 0,04
Thailand Thailand 0,3 0,04
Iraq Iraq 0,2 0,04
Hungary Hungary 0,2 0,04
Kenya Kenya 0,2 0,04
Croatia Croatia 0,2 0,04
Singapore Singapore 0,2 0,03
Kuwait Kuwait 0,2 0,03
Sri Lanka Sri Lanka 0,2 0,03
Ethiopia Ethiopia 0,2 0,03
Georgia Georgia 0,2 0,03
Satellite Provider Satellite Provider 0,2 0,03
Mexico Mexico 0,2 0,03
Zimbabwe Zimbabwe 0,1 0,02
Argentina Argentina 0,1 0,02
Ecuador Ecuador 0,1 0,02
Ireland Ireland 0,1 0,02
Oman Oman 0,1 0,02
Jamaica Jamaica 0,1 0,02
Puerto Rico Puerto Rico 0,1 0,01
Vietnam Vietnam 0,1 0,01
Lithuania Lithuania 0,1 0,01
Finland Finland 0,1 0,01
Sweden Sweden 0,1 0,01
Saudi Arabia Saudi Arabia 0,1 0,01
Bahamas Bahamas 0,1 0,01
Jordan Jordan 0,1 0,01
Latvia Latvia 0,1 0,01
Lesotho Lesotho 0,1 0,01
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 0,1 0,01
Nepal Nepal 0,1 0,01
Afghanistan Afghanistan 0,1 0,01
Madagascar Madagascar 0,1 0,01
Togo Togo 0,1 0,01
New Zealand New Zealand 0,1 0,01
Bulgaria Bulgaria 0,1 0,01
668,3 99,98
Views by countryExport
Origin Queries Perc.(%)
Brazil Brazil 3.168 50,00
Portugal Portugal 1.769 27,92
United States United States 513 8,10
Angola Angola 307 4,85
N/A N/A 254 4,01
Europe Europe 52 0,82
Mozambique Mozambique 52 0,82
Satellite Provider Satellite Provider 36 0,57
Germany Germany 32 0,51
China China 25 0,39
Cape Verde Cape Verde 20 0,32
France France 13 0,21
Russian Federation Russian Federation 12 0,19
United Kingdom United Kingdom 12 0,19
Romania Romania 11 0,17
Turkey Turkey 8 0,13
Netherlands Netherlands 6 0,09
Mexico Mexico 5 0,08
Canada Canada 5 0,08
Poland Poland 4 0,06
Peru Peru 4 0,06
Ireland Ireland 3 0,05
Norway Norway 3 0,05
Kenya Kenya 3 0,05
Spain Spain 3 0,05
Singapore Singapore 2 0,03
Ukraine Ukraine 2 0,03
Pakistan Pakistan 2 0,03
Anonymous Proxy Anonymous Proxy 1 0,02
Sweden Sweden 1 0,02
Chile Chile 1 0,02
Switzerland Switzerland 1 0,02
Denmark Denmark 1 0,02
Slovenia Slovenia 1 0,02
Puerto Rico Puerto Rico 1 0,02
United Arab Emirates United Arab Emirates 1 0,02
Paraguay Paraguay 1 0,02
South Africa South Africa 1 0,02
6.336 100,00